Podstrona dla kobiet ciężarnych informująca o profilaktyce zagrożeń w ciąży.

Stworzona w ramach projektu Interreg Lietuva-Polska nr LT-PL-1R-051.

Dedykowana kobietom w trudnej sytuacji materialnej i socjalnej,
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tytuł projektu: „Poprawa jakości opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygranicznym”

Nr projektu:  LT-PL-1R-051

Całkowity koszt projektu: 1 000 000,00 euro

W tym dofinansowanie z EFRR:  850 000,00 euro

Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach: 494 675,00 euro

Przyznane dofinansowanie UE: 420 473,75 euro (85% kosztów kwalifikowanych)

Przyznane dofinansowanie z budżetu województwa na 2017r.: 74 201,25 euro (15% kosztów kwalifikowanych)

Źródło dofinansowania: PROGRAM Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020

Partnerzy projektu: 

Kowieński Szpital Republikański – Partner wiodący

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Partner

Okres realizacji projektu: 18 m-cy

Krótki opis projektu: 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kobiet w ciąży z obszaru transgranicznego Polski i Litwy, w szczególności będących w trudnej sytuacji społecznej, Szpitale w Suwałkach i Kownie podjęły wspólną inicjatywę polegającą na poprawie jakości i zwiększeniu dostępności do usług medycznych dedykowanych kobietom w ciąży.

Cel projektu

Stworzenie systemu kompleksowej opieki nad kobietami w ciąży w regionie kowieńskim oraz suwalskim.

Zakres/rezultaty  projektu

  • cykl szkoleń personelu medycznego zatrudnionego w partnerskich szpitalach,
  • warsztaty wymiany doświadczeń pomiędzy personelem medycznym,
  • zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej,
  • remont Bloku Porodowego Szpitala Wojewódzkiego im dr. Ludwika Rydygiera w         Suwałkach
  • obozy regeneracyjne dla przyszłych matek:

(3 dniowe obozy w Druskienikach i Augustowie połączone z ćwiczeniami dla kobiet w ciąży, zabiegami regeneracyjnymi i edukacją prozdrowotną)

  • badania profilaktyczne dla kobiet w ciąży:

– 100 badań genetycznych dla kobiet w 11 -13 tygodniu ciąży,

– 100 badań prenatalnych dla kobiet w 20 25 tygodniu ciąży.

Badania zostaną wykonane za pomocą USG 3D lub 4D przez wykwalifikowanego lekarza.

Biuro projektu po stronie PL

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
ul. Szpitalna 60
16-400 Suwałki

tel.
784 024 555
87 562 94 37
87 562 95 32

e-mail: pomoc.kobietomwciazy@wp.pl