Pomoc Kobietom w Ciąży

Poprawa jakości opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygranicznym to tytuł projektu, którego celem jest stworzenie systemu kompleksowej opieki nad kobietami w ciąży w regionie kowieńskim oraz suwalskim.

W zakres projektu wchodzi szereg działań :

  • cykl szkoleń personelu medycznego zatrudnionego w partnerskich szpitalach,
  • warsztaty wymiany doświadczeń pomiędzy personelem medycznym,
  • zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej,
  • remont Bloku Porodowego Szpitala Wojewódzkiego im dr. Ludwika Rydygiera w         Suwałkach
  • obozy regeneracyjne dla przyszłych matek:

(3 dniowe obozy w Druskiennikach i Augustowie połączone z ćwiczeniami dla kobiet w ciąży, zabiegami regeneracyjnymi i edukacją prozdrowotną)

  • badania profilaktyczne dla kobiet w ciąży:

– 100 badań genetycznych dla kobiet w 11 -13 tygodniu ciąży,

– 100 badań prenatalnych dla kobiet w 20 25 tygodniu ciąży.

Badania zostaną wykonane za pomocą USG 3D lub 4D przez wykwalifikowanego lekarza.

O ich przebiegu dowiecie się na naszej stronie https://opiekaprenatalna.szpital.suwalki.pl